Патент №2515663 - Композиционный материал на основе карбида бора